Zachodni Poradnik Łowiecki


Prenumerata roczna wynosi 64,00 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


PRENUMERATA ZACHODNIEGO PORADNIKA ŁOWIECKIEGO

ZAMÓWIENIAZ przyjemnością przedstawiamy Państwu "Zachodni Poradnik Łowiecki". Pismo to po 22 latach zostało wznowione decyzją Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego w Poznaniu.
Kontynuując tradycję nie tylko nazwy pisma staramy się, by kwartalnik zawierał treści przydatne w praktyce łowieckiej oraz pomagał myśliwym i leśnikom rozwiązywać problemy związane nie tylko z funkcjonowaniem i użytkowaniem populacji zwierząt łownych, lecz szeroko pojętą czynną ochroną przyrody w zmieniającym się środowisku.
Na łamach pisma prezentujemy osiągnięcia nauki łowieckiej, przedstawiamy problemy związane z zagospodarowaniem obwodów, wskazujemy na rozwiązania mogące pomóc w lepszym prowadzeniu gospodarki łowieckiej, a także poruszamy wszelkie te problemy, które pojawiają się w najbliższym otoczeniu myśliwych, leśników i pozostałych miłośników przyrody.

Mamy nadzieję, że zarówno zawartość merytoryczna, jak i opracowanie graficzne spowoduje trwałe poszerzanie kręgu naszych czytelników.

Serdecznie zapraszamy Państwa do reklamowania się na łamach "Zachodniego Poradnika Łowieckiego", jak również do jego prenumeraty.


W aktualnym 87 numerze Zachodniego Poradnika Łowieckiego Antoni Przybylski w artykule „100 lat PZŁ – korzenie naszej historii” przypomina o tym, że na przestrzeni 100 lat istnienia zjednoczonego łowiectwa, w łowiectwie dokonały się istotne zmiany na wielu płaszczyznach. Ewolucja dotyczyła zarówno aspektów prawnych, organizacji łowiectwa jak i samego polowania. Tomasz M. Sobalak w swoim artykule przestawia czytelnikom „100 lat restytucji żubra” oraz działalność powołanego w 1923 roku Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra. Michał Kolasiński odpowiada nam na pytanie „Co z tą selekcją?” dot. jelenia szlachetnego i daniela. O sposobach magazynowania wody w lesie i dlaczego jest to tak ważny temat w materiale „Mała retencja w lesie” pisze Dominika Nadolna. O konieczności prawidłowej edukacji także w zakresie łowiectwa w swoim artykule „Wpływ edukacji na zainteresowania tematem łowieckim” pisze Daniel Mantaj. Marek Czerwiński w swoim materiale przestawia kilka rozwiązań na to, co „Zamiast ołowiu”.

W aktualnym numerze Zachodniego Poradnika Łowieckiego dużo miejsca poświęcamy jak zawsze na relacje ze spotkań i imprez z udziałem myśliwych, m.in. rocznice i jubileusze, konferencje, pikniki, koncerty i wystawy. Oprócz tego cykl dla dzieci Jesienne spotkanie z wiewiórką Hanią i świstakiem Dominikiem, a z niego dzieci dowiedzą się o „Psach myśliwskich ras polskich” oraz krzyżówka Michała dla najmłodszych, krzyżówka i quiz z nagrodami dla dorosłych. W numerze jak zawsze wiele przepięknych zdjęć z polskich łowisk.

Życzymy przyjemnej lektury!

Zamówienia

Zamówienia można składać w PPHU "Grandel"
64-920 Piła, ul. O.M.Kolbe 13c
telefonicznie (67) 212-64-27
lub przez internet: grandel@pro.onet.pl

Zapisz się do newslettera