Zachodni Poradnik Łowiecki


Prenumerata roczna wynosi 72,00 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


PRENUMERATA ZACHODNIEGO PORADNIKA ŁOWIECKIEGO

ZAMÓWIENIAZ przyjemnością przedstawiamy Państwu "Zachodni Poradnik Łowiecki". Pismo to po 22 latach zostało wznowione decyzją Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego w Poznaniu.
Kontynuując tradycję nie tylko nazwy pisma staramy się, by kwartalnik zawierał treści przydatne w praktyce łowieckiej oraz pomagał myśliwym i leśnikom rozwiązywać problemy związane nie tylko z funkcjonowaniem i użytkowaniem populacji zwierząt łownych, lecz szeroko pojętą czynną ochroną przyrody w zmieniającym się środowisku.
Na łamach pisma prezentujemy osiągnięcia nauki łowieckiej, przedstawiamy problemy związane z zagospodarowaniem obwodów, wskazujemy na rozwiązania mogące pomóc w lepszym prowadzeniu gospodarki łowieckiej, a także poruszamy wszelkie te problemy, które pojawiają się w najbliższym otoczeniu myśliwych, leśników i pozostałych miłośników przyrody.

Mamy nadzieję, że zarówno zawartość merytoryczna, jak i opracowanie graficzne spowoduje trwałe poszerzanie kręgu naszych czytelników.

Serdecznie zapraszamy Państwa do reklamowania się na łamach "Zachodniego Poradnika Łowieckiego", jak również do jego prenumeraty.


W aktualnym 88 numerze Zachodniego Poradnika Łowieckiego Jerzy Mądry w artykule „Ku-raki łowne w krajobrazie rolniczym, znaczenie zimowego dokarmiania, odbudowa siedlisk bytowo-lęgowych” uświadamia nas, na czym powinniśmy się skupić wsiedlając kuropatwy bądź bażanty do dzierżawionych łowisk. Dawid Szulc w swoim artykule „Program Zanocuj w lesie okiem myśliwego” radzi, jak się do tej formy spędzenia czasu wolnego w lesie dobrze przygotować. Dominika Nadolna z kolei w materiale „Drobiazgi, które robią różnicę” skupia się na drobnych czynnościach, które nie wymagają wiele wysiłku, a sprawiają, że w lesie wzrasta baza żerowa dla zwierzyny. Natalia Kartawik pomoże nam w podjęciu trudnej decyzji – „Ogar polski – wybór szczenięcia”. Natomiast Marek Czerwiński porównuje ze sobą nowo-czesne sztucery Sabatti Rover G2 oraz CZ 600.

W aktualnym numerze Zachodniego Poradnika Łowieckiego dużo miejsca poświęca-my jak zawsze na relacje ze spotkań i imprez z udziałem myśliwych, m.in. rocznice i jubileu-sze, konferencje i wystawy. Oprócz tego cykl dla dzieci Zimowe spotkanie z wiewiórką Hanią i świstakiem Dominikiem, a z niego dzieci dowiedzą się o „Łasicowatych w Polsce” oraz krzy-żówka Michała dla najmłodszych, krzyżówka i quiz z nagrodami dla dorosłych. W numerze jak zawsze wiele przepięknych zdjęć z polskich łowisk.

Życzymy przyjemnej lektury!

Zamówienia

Zamówienia można składać w PPHU "Grandel"
64-920 Piła, ul. O.M.Kolbe 13c
telefonicznie (67) 212-64-27
lub przez internet: grandel@pro.onet.pl

Zapisz się do newslettera