Biuro polowań dewizowych

Biuro polowań dewizowych

Biuro Polowań Dewizowych PPHU "Grandel" w Pile
Pośredniczy w organizacji polowań dla cudzoziemców w obwodach kół łowieckich PZŁ na terenie całego kraju.

Są to polowania:
a) indywidualne na: jelenie, daniele, sarny, dziki oraz drapieżniki,

b) zbiorowe na zwierzynę grubą i drapieżniki:
- tradycyjne, pędzeniami, w jednym kole,
- w systemie łączenia kół w jedno polowanie,
- mieszane (zbiorowo - indywidualne) (GALERIA).

Myśliwym zapewniamy w obwodach wygodne kwatery, a zwłaszcza w:
- leśniczówkach,
- kwaterach prywatnych i "AGRO"-turystycznych,
- pensjonatach,
oraz miłą, rodzinną atmosferę (GALERIA).

Obsługę organizowanych polowań dla cudzoziemców sprawują długoletni i doświadczeni pracownicy naszej firmy.

Szczegółowe informacje oraz cenniki na aktualny sezon łowiecki można otrzymać w biurze PPHU "Grandel" w Pile (adres)

Druki ofert do pobrania:
- Ogólna charakterystyka obwodów łowieckich zgłoszonych do polowań dla cudzoziemców
- Oferta - zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom na sezon łowiecki


Zgłoszenie polowania

Zapisz się do newslettera