Myśliwi dzieciom

Lekcja 2 Lekcja 3

Materiały edukacyjne „Myśliwi dzieciom” to kolejna pozycja wydawnicza realizowana przez „Zachodni Poradnik Łowiecki”. Twórcą tego projektu edukacyjnego jest „Wielkopolski Klub Myśliwych – Sekcja Dian”. Materiały te ukazują się w trzech wariantach wiekowych:

Teczka A – materiały dla przedszkolaków (wiek 3-6 lat)
Teczka B – materiały dla grupy wczesnoszkolnej (wiek 7-10 lat)
Teczka C – materiały dla młodzieży (wiek 11-16 lat)

Każda z teczek zawiera komplet materiałów umożliwiających przeprowadzenie lekcji w szkołach w czasie max. 90 min. Są to między innymi plansze ze zdjęciami, konspekty i przebiegi lekcji oraz plansze do gry wraz z instrukcją (w każdej teczce przewidziana jest inna gra edukacyjna o tematyce łowieckiej). Dodatkowo każda teczka wyposażona jest w malowanki, kolorowanki, krzyżówki, rebusy, etc. dla usystematyzowania i sprawdzenia przekazanej wiedzy. Teczka i plansze wykonane są z kolorowego, grubego, lakierowanego kartonu umożliwiającego ich wielokrotne wykorzystanie.

Plansze do gier i plansze poglądowe zaopatrzone są w kolorowe grafiki i w piękne zdjęcia zwierzyny w jej środowisku naturalnym, zachęcające dzieci i młodzież do aktywnej współpracy z prowadzącym lekcję.

Dobór tematów każdej lekcji nie jest przypadkowy; lekcje są ze sobą powiązane, zagadnienia w nich poruszane nawiązują do poprzednich bloków tematycznych, zapoznają z problematyką łowiectwa, zagospodarowania i ochrony łowisk, dokarmiania zwierzyny i tradycji łowieckich oraz zaznajamiają z gatunkami zwierząt żyjących w Polsce. Dobór środków do prezentowania tych tematów idealnie dostosowany jest do poziomu wieku dzieci.

Materiały edukacyjne stanowią również doskonały środek dydaktyczny do prowadzenia zajęć na spotkaniach plenerowych z dziećmi oraz w zielonych klasach.

Według zdobytych już doświadczeń myśliwych oraz pedagogów materiały te są doskonałą pomocą umożliwiającą i ułatwiającą w przystępny sposób przekazywanie najmłodszym wiedzy w zakresie łowiectwa i przyrody. Zgodnie z tą oceną edukacja ta jest niezbędna i daje nadzwyczajne efekty.

Zapisz się do newslettera