"Malowanki Ssaki Rodzinka rodzinka"

Cena detaliczna – 10,- zł/egz. + koszty wysyłki
Malowanki Ssaki Rodzinka dedykowane są dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym 3-9 lat. Zawierają one sylwetki 10 gatunków ssaków dziko żyjących w Polsce. Na każdej planszy zaprezentowany jest samiec, samica i ich potomstwo wraz z podaniem terminologii łowieckiej. Obrazki są proste, z wyraźnym zamkniętym konturem, doskonale ujmują cechy typowe dla dymorfizmu płciowego poszczególnych gatunków. Malowanki te mają na celu wprowadzić dzieci w świat ssaków dziko żyjących w Polsce, przedstawiając je w rodzinach i nazywając fachową terminologią. Każdy obrazek podpisany jest czcionką Times New Roman powszechnie stosowaną w nauce czytania. Malowanki opatrzone są dodatkową stroną z naklejkami obrazującymi gatunki wybranych 10 ssaków w ich środowisku naturalnym ‒ polnym, leśnym i górskim.
Życzymy miłej zabawy!

Zamówienia

Zamówienia na książkę można składać w PPHU "Grandel"
64-920 Piła, ul. O.M.Kolbe 13c
telefonicznie (67) 212-64-27
lub przez internet: grandel@pro.onet.pl

Zapisz się do newslettera