Tadeusz Böhm

Ceremoniał Łowiecki

Elementem szeroko pojętej kultury łowieckiej jest stosowanie ceremoniału łowieckiego. Dobre obyczaje szybko jednak zanikają z braku wzorów do naśladowania. By tak się nie stało, a pielęgnowane od lat tradycje i zwyczaje łowieckie były coraz powszechniej stosowane, kol. Tadeusz Böhm opracował i napisał, a nasze wydawnictwo wydało, to ważne kompendium wiedzy o ceremoniale łowieckim w naszym Związku. Jak ułożyć pokot po polowaniu zbiorowym, jak przeprowadzić ślubowanie myśliwskie - to wszystko opisane jest w tym poradniku. Istotną część opracowania stanowi ceremoniał sztandarowy. Coraz więcej kół Łowieckich posiada lub zamierza ufundować sobie sztandar, co związane jest z pewnymi obowiązkami i ściśle określonymi formami uczestnictwa sztandaru w życiu organizacyjnym koła. Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją wydawniczą, która powinna znaleźć się w każdej myśliwskiej biblioteczce.

Format książki A5, 32 strony
Cena 13 zł + koszty wysyłki

Zamówienia

Zamówienia na książkę można składać w PPHU "Grandel"
64-920 Piła, ul. O.M.Kolbe 13c
telefonicznie (67) 212-64-27
lub przez internet: grandel@pro.onet.pl

Zapisz się do newslettera